Stravování / Jídelníček

Hospodářka ŠJ – paní Jana Vorlová (informace o platbách)
Úřední hodiny:
7.00 – 8.00,  13.00 – 14.00 (vchod do kanceláře ze zadní strany budovy u zásobovací rampy)

Odhlašování obědů:
nejpozději do 7.30 hodin předchozího dne a to e-mailem hospodarka(zavináč)skolkadracek.cz ,  telefonicky (222 764 491), nebo SMS (725 531 875).
Neodhlášený oběd je možno si vyzvednout POUZE první den nepřítomnosti dítěte do jídlonosiče k tomu určenému v 11.00 vchodem ze zadní části budovy u zásobovací rampy.
Další neodhlášené obědy se musí zaplatit v nedotované výši.
STRAVOVÁNÍ VE FORMĚ OBĚDŮ ZAJIŠŤUJE FIRMA Česká jídelna, Českobrodská 876/48, 190 00, Praha 9, ID datové schránky 6rwxgw2.

JÍDELNÍČEK k nahlédnutí

Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.
Odvolání na legislativu

EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 2
ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10
Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Skladbu obědů zajišťuje stravovací firma ceskajidelna.cz/ .
Skladbu přesnídávek a svačin zajišťuje vedoucí kuchyně.
Změna jídelníčku vyhrazena.