Platby

PŘI VŠECH PLATBÁCH, KTERÉ BUDETE ŠKOLE ZASÍLAT (ŠKOLNÉ, STRAVNÉ APOD), UVÁDĚJTE VŽDY VARIABILNÍ SYMBOL VAŠEHO DÍTĚTE, KTERÝ MU BUDE PŘIDĚLEN.

Mateřská škola má dva účty:
260231542/2010 + VS (pouze školné a příspěvek na akce)
260231622/2010 + VS (pouze stravné) !!!

PŘEPLATKY STRAVNÉHO BUDOU VRÁCENY PŘEVODEM NA ÚČET VŽDY PO UZAVŘENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU,TEDY V MĚSÍCI ÚNORU A V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ.
PRO VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ JE POTŘEBA DODAT DO KANCELÁŘE HOSPODÁŘKY ŠKOLY ČÍSLO VAŠEHO ÚČTU,TATO ČÍSLA NAHLASTE TŘÍDNÍM UČITELKÁM.

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ MAJÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOST TAKÉ PŘI ZMĚNĚ ČÍSLA ÚČTU.

1. Školné na rok 2019/2020:
1000,- Kč na měsíc (děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ a děti s odkladem PŠD školné neplatí),
Platba za školné je splatná do 15. dne v měsíci.
bankovní spojení: 260231542 / 2010 + VS

2. Příspěvek na školní akce 1100,- Kč na školní rok.
!!! U TÉTO PLATBY NEUVÁDĚJTE VARIABILNÍ SYMBOL, ALE POUZE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE !!!
bankovní spojení: 260231542 / 2010 + VS

3. Stravné děti do 6 let:
Celodenní stravné 43,- Kč.
V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim.
Záloha na stravné je splatná do 15. dne v měsíci.
Výše zálohy je 1000,- Kč a první záloha musí být uhrazena do 15. 9. v příslušném školním roce.
bankovní spojení: 260231622 / 2010 + VS

4. Stravné děti 7 – 10 let:
Celodenní stravné 52,- Kč.
V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim.
Záloha na stravné je splatná do 15. dne v měsíci.
Výše zálohy je 1200,- Kč a první záloha musí být uhrazena do 15. 9. v příslušném školním roce.
bankovní spojení: 260231622 / 2010 + VS